Διασφάλιση Ποιότητας

Ιχνηλασιμότητα στον κλάδο των τροφίμων είναι η δυνατότητα να εντοπισθεί ανά πάσα στιγμή το ιστορικό, οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι και τα συστατικά που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τις φάσεις της παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής ενός τροφίμου!

 

Πλέον, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 178/2002 (Άρθρο 18) η εφαρμογή της ιχνηλασιμότητας στον κλάδο των τροφίμων είναι πλέον υποχρεωτική. Οι επιχειρήσεις καλούνται να εφαρμόσουν Συστήματα Ιχνηλασιμότητας και η πολιτεία καλείται να ελέγξει τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τις απαιτήσεις αυτές. Είναι δηλαδή, υποχρεωτική η ανάπτυξη και η λειτουργία ενός Συστήματος Ιχνηλασιμότητας που βοηθάει κάθε επιχείρηση τροφίμων να παρακολουθεί τη διακίνηση ενός τροφίμου κατά τις φάσεις της παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής, ώστε να μπορεί να πραγματοποιεί αποτελεσματική ανάκληση μιας παρτίδας που είναι ελαττωματική ή επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία.

 

Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή ενός Συστήματος Ιχνηλασιμότητας σε μία επιχείρηση τροφίμων δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθούνται τα ίδια τα παραγόμενα προϊόντα, καθώς και οι διαδικασίες της επιχείρησης, ώστε να βελτιώνεται η ασφάλεια και η ποιότητα των τροφίμων. Παράλληλα, στην αναπόφευκτη περίπτωση που γίνει κάποιο λάθος, από το οποίο μπορεί να προκύψει κάποιο ελαττωματικό ή επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία προϊόν, παρέχεται η δυνατότητα αποτύπωσης όλων των απαραίτητων δεδομένων για την αποτελεσματική ανάκληση της ελαττωματικής παρτίδας και για τον γρήγορο εντοπισμό της αιτίας του προβλήματος.

 

Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η δημόσια υγεία από ενδεχόμενο διατροφικό κίνδυνο, ενώ παράλληλα ωφελείται και η ίδια η επιχείρηση, αφού πλέον δύναται να βελτιώσει τις ακολουθούμενες διαδικασίες για μείωση ανάλογων λαθών στο μέλλον, να τεκμηριώσει τη θέση της, να διαχειριστεί καλύτερα τον επαγγελματικό κίνδυνο, αλλά και να ενισχύσει τις σχέσεις εμπιστοσύνης της με τους πελάτες και τους προμηθευτές της.

 

Ιδιαίτερα στον τομέα του ελαιολάδου και σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που είναι η 3η ελαιοπαραγωγός χώρα παγκοσμίως και το ελαιόλαδο χαρακτηρίζεται, δικαίως, «εθνικό προϊόν», η λειτουργία Συστημάτων Ιχνηλασιμότητας σε κάθε κρίκο της παραγωγικής αλυσίδας του ελαιόλαδου, αποτελεί άμεση αναγκαιότητα.

 

Μάλιστα, στην παρούσα περίοδο οικονομικής ύφεσης, που συνεπάγεται και μείωση των εξαγωγών, καθίσταται προφανές ότι η ανάγκη διασφάλισης της ιχνηλασιμότητας και η δυνατότητα αντιμετώπισης ενδεχόμενων περιπτώσεων διατροφικών κρίσεων αποτελούν προτεραιότητες πρώτης γραμμής σε εθνικό επίπεδο.

 

Στα πλαίσια αυτά, η ELEOKOMIA, ανέπτυξε και εφαρμόζει με απόλυτη επιτυχία από τον αγρό έως τον καταναλωτή (from farm to fork), σε όλο το εύρος της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασμού (αγρός → ελαιοτριβείο → τυποποιητήριο → διανομή) ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό Συστήμα Ιχνηλασιμότητας πιστοποιημένο, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο για την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων ISO 22005:2007.